Dalība sanācijas projektā Šveices-Latvijas sadarbības programmas ietvaros

03 Nov 2014   Uzrakstīja

Sarkandaugavas teritoriju piesārņojums Rīgas ostas teritorijā ir izveidojies 20.gadsimta pēdējo piecdesmit gadu laikā, kad Jaunmīlgrāvja rajonā bija izvietotas naftas produktu noliktavas un termināli padomju armijas vajadzībām. Naftas produktu atlikumi gadu gaitā ir iesūkušies augsnē un nonākuši līdz pazemes ūdeņiem. Vislielāko kaitējumu naftas produktu atlikumi var radīt, izsūcoties cauri gruntij un nokļūstot Sarkandaugavas attecē vai Mīlgrāvja kanālā.

Sarkandaugavas vēsturiski piesārņotā teritorija ir viena no piesārņotākajām vietām Latvijā, tādēļ arī tika izvēlēta attīrīšanas darbiem ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu. Attīrīšanas darbi tiek veikti piecos objektos Rīgas Brīvostas teritorijā, kopumā 8 ha lielā platībā.

Projekts paredzēts 2 kārtās. Šobrīd darbi notiek pirmās kārtas teritorijās, tajā skaitā SIA “Woodison Terminal” teritorijā.

Projekta pirmās kārtas ietvaros tika veikti izpētes darbi piesārņotajās teritorijā. Darbu gaitā tika ierīkoti 22 jauni urbumi, 3 šurfi, atjaunoti 6 vecie urbumi, noņemti piesārņotās grunts paraugi un veiktas paraugu analīzes, lai noteiktu piesārņojuma koncentrāciju un apjomu un veikta izpētītās teritorijas topogrāfija. Pamatojoties uz lauku darbu un laboratorijas analīžu rezultātiem tika veikta Sarkandaugavas vēsturiski piesārņotās teritorijas hidroģeoloģiskā datormodelēšana, noteikts piesārņojuma raksturs, apjoms un piesārņojuma lokalizācija.

Sarkandaugavas piesārņojuma likvidēšana neapšaubāmi ir Latvijai kā valstij, kas kopīgi ar pārējām Baltijas jūras reģiona valstīm pievienojusies Helsinku konvencijai, valstiski svarīgs uzdevums.

Būtiskākie Sarkandaugavas sanācijas projekta aspekti ir – piesārņoto teritoriju sanācija, apkārtējās vides stāvokļa uzlabošana un pievilcīgākas teritorijas jaunu biznesa ideju īstenošanai.

SIA "Woodison Terminal", Tvaika iela 39, Rīga, LV-1034, Latvija, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +37167317520