Kontrole pār benzola koncentrāciju gaisā

12 Jan 2015   Uzrakstīja

Rūpējoties par apkārtējo vidi un ievērojot šāda veida uzņēmumu darbību regulējošo normatīvo aktu prasības, SIA “Woodison Terminal” paveica virkni pasākumu, kas ļauj kontrolēt benzola koncentrāciju gaisā un operatīvi rīkoties, lai mazinātu emisiju nepieciešamības gadījumos.

Uzņēmuma teritorijā iz uzstādīta firmas OPSIS (Zviedrija) DOAS tipa benzola monitoringa stacija, kura nepārtraukti fiksē gaisa stāvokļa rādītājus, kas ļauj nepārtraukti kontrolēt benzola emisiju uzņēmuma teritorijā. Ir uzstādīta arī meteostacija, kas ļauj nepārtraukti fiksēt vēja virzienu un ātrumu un izmantot iegūtos rādītājus darba procesa organizācijā, kas būtiski palīdz uzņēmuma darbību padarīt nekaitīgu apkārtējai videi.

SIA "Woodison Terminal", Tvaika iela 39, Rīga, LV-1034, Latvija, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +37167317520, +37167317521